direct contact, bel

071 - 576 54 00

Leiden, 1 februari 2023

Beste Patiënten,

Het afscheid van mij als praktijkhouder was overweldigend en hartverwarmend.

Op deze wijze wil ik u hartelijk bedanken voor alle kaarten en gelukwensen, die ik mocht ontvangen. Ik kijk met grote dankbaarheid terug.

ship

Daarnaast wil ik u bedanken voor uw bijdragen aan Mercy Ships, een medische organisatie voor de allerarmsten in Afrika.

In totaal heeft dit een bedrag van E3100,- opgeleverd; geweldig!

Vriendelijke groet,

G.J.P. Bénit

AVG

Europese Algemene Maatregel van Bestuur


Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan.

Onze website voldoet niet meer aan de vereiste veiligheidseisen voor bescherming van de gegevens van onze patienten die inloggen.

Om die reden is het vanaf nu niet meer mogelijk rechtstreeks via onze site in te loggen voor email-consulten en herhaalrecepten. 

Als u een Mijngezondheid.net account aanmaakt is dit wel mogelijk.

Voor meer informatie klik op MGN.

Onze excuses voor dit ongemak.

Footer Logo

BRAHMSLAAN 12
2324 AM LEIDEN

071 - 576 54 00 (08.00 - 17.00)

voor SPOED toets -1-

nhg 90 65 zorgsaam