direct contact, bel

071 - 576 54 00

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezonheidszorg

Ondersteuning bij psychische problemen in de huisartsenpraktijk


Diny Hoekstra en Hanna van Campen.

Zij werken nauw samen met de huisartsen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische klachten.

Met welke klachten kunt u terecht?

Soms ervaart u in uw leven problemen zoals:

  • Somberheid, vermoeden van depressie

  • Angst- en spanningsklachten

  • Verlies van een dierbare

  • Opvoedkundige problematiek

  • Relationele problemen in het gezin of daarbuiten

  • Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving

  • Slapeloosheid

De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. Tijdens het eerste gesprek wordt verhelderd wat het probleem is en op welke manier er aan de klachtenvermindering gewerkt wordt.

De POH adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een traject zijn bij de huisarts of POH-GGZ, maar is –in overleg- ook een doorverwijzing mogelijk naar een andere hulpverlener of instelling. Te denken valt aan het Algemeen Maatschappelijk Werk, een Eerstelijns Psycholoog of een specialistische GGZ-instelling.

De POH geeft u handvatten voor het hier en nu. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering

Voor een afspraak bij de POH GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, volgt er een eerste afspraak. Dit is het intakegesprek. Na dit gesprek krijgen u en uw huisarts een advies over een vervolgtraject.

Wij verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Het is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De assistente kan dan de tijd die voor u gereserveerd staat, beschikbaar maken voor iemand anders.

Footer Logo

BRAHMSLAAN 12
2324 AM LEIDEN

071 - 576 54 00 (08.00 - 17.00)

voor SPOED toets -1-

nhg 90 65 zorgsaam